Welkom

Harm SmeengeOp de Harm Smeengeschool staat het kind voorop. Wij willen ieder kind vernieuwend onderwijs op maat bieden. Waarbij ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond gerespecteerd wordt. Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen. We gaan daarbij uit van de individuele onderwijsbehoefte van het kind. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk geclusterd.
Immy Rorije, directeur

De ombudslijn

Bent u het ergens niet mee eens? Heeft u vragen of opmerkingen? Maakt u zich zorgen? Zijn er dingen die u liever niet bespreekt met een leerkracht? OBOMD beschikt over een eigen, onafhankelijke Ombudslijn. Een speciaal emailcontact, waar u alles strikt vertrouwelijk naar toe kan sturen.

Raadpleeg de ombudslijn

Tussen Schoolse Opvang

Wij bieden mogelijkheden voor Tussen Schoolse (TSO) en Buiten Schoolse Opvang (BSO). Kinderen kunnen ‘overblijven’ in een veilige en vertrouwde omgeving. Zowel tussen de middag als na school.
Meer over TSO en BSO scholen.

Contactgegevens

Hofstraat 18
9411 LB Beilen
Telefoon: 0593 52 26 15

info.harmsmeengeschool@obomd.nl

Contact en routebeschrijving

school-design_06

Lifestyle

Op school leer je rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis. Maar bij ons ook tekenen, schilderen, natuur, muziek, spel en beweging. Als onderdeel van een uitgebreid leerprogramma, waarin andere talenten tot ontwikkeling komen. Want kunst, cultuur, sport en media zijn ook belangrijk.
Meer over Lifestyle-OBOMD

school-design_06