Onze missie

Bij OBOMD staat het kind centraal. OBOMD wil het kind een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving bieden. Waar talenten tot ontplooiing komen. Waar het kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens. En waar het optimaal wordt voorbereid op het vervolgonderwijs. Daarbij staan 3 thema’s centraal: klanttevredenheid, resultaatgerichtheid en effectiviteit. OBOMD geeft kleur aan kwaliteit.
Meer over onze missie en visie

OBOMD-LifestyleLifestyle

Op school leer je rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis. Maar bij ons ook tekenen, schilderen, natuur, muziek, spel en beweging. Als onderdeel van een uitgebreid leerprogramma, waarin andere talenten tot ontwikkeling komen. Want kunst, cultuur, sport en media zijn ook belangrijk.
Meer over Lifestyle

De Ombudslijn

Bent u het ergens niet mee eens? Heeft u vragen of opmerkingen? Maakt u zich zorgen? Zijn er dingen die u liever niet bespreekt met een leerkracht? OBOMD beschikt over een eigen, onafhankelijke Ombudslijn. Een speciaal emailcontact, waar u alles strikt vertrouwelijk naar toe kan sturen.
Raadpleeg de Ombudslijn

Contactgegevens

Stichting OBOMD Midden-Drenthe
Hofstraat 18
9411 LB Beilen
Telefoon: 0593 - 535 100
info@obomd.nl

Contact en routebeschrijving

Tussen Schoolse Opvang

Op de meeste scholen wordt ook Tussen Schoolse (TSO) en Buiten Schoolse Opvang (BSO) geboden. Tussen en na de lesuren. Meer informatie daarover op de scholen.

Meer over TSO en BSO scholen